Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

1. Rejestracja w sklepie

Dokonywanie zakupów w sklepie nie wymaga rejestracji.

2. Koszyk i zamówienia

Przy każdym produkcie znajduje się pole "do koszyka". Należy kliknąć na to pole, aby dany produkt znalazł się w koszyku z zakupami. Zawartość koszyka można sprawdzić w dowolnym momencie. Dzięki temu można kontrolować swoje zakupy. W każdej chwili można zmienić ilość zamawianych produktów lub całkowicie z nich zrezygnować. Aby zrealizować swoje zamówienie, należy przejść do koszyka, wybrać formę wysyłki, płatności i przejść do kasy. W ciągu kilku minut Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z listą zakupionych towarów. UWAGA! Jeżeli w otrzymanym e-mailu znajdują się jakikolwiek błędy związane z ilością zamawianego towaru lub danymi adresowymi, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą firmą.

3. Ceny

Podane w sklepie ceny są cenami brutto, zawierającymi 23% podatku VAT. Ceny podawane są w złotówkach. Wszystkie ceny są aktualne.

4. Dostępność towarów

Wszystkie towary prezentowane na stronie internetowej sklepu FMKPARTS.PL posiadają dokładną informację o dostępności oraz jednostce miary.

5. Realizacja zamówienia

Przez realizację zamówienia rozumie się przekazanie przesyłki z zamówionym towarem firmie spedycyjnej. Realizujemy zamówienie w czasie nie dłuższym niż 48h od momentu otrzymania płatności. W przypadku braku towaru w naszym magazynie i jeżeli sprowadzenie zamówionych towarów zajmie nam więcej czasu, kupujący zostanie niezwłocznie o tym poinformowany przez naszą firmę. Zamówienia realizujemy we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00-17.00.

6. Sposoby płatności

Istnieją trzy możliwe sposoby płatności za zamówienie:

- Przelew bankowy
Towar wysyłamy po wpłynięciu środków na nasze konto bankowe. Kwota przelewu jest pokazana w koszyku oraz w e-mailu przesyłanym po złożeniu zamówienia. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Brak takiej informacji może spowodować opóźnienia w jego realizacji.

- Pobranie
Towar wysyłamy za pobraniem - zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub FedEx. Należną kwotę zamawiający wypłaca kurierowi w momencie odbierania przesyłki. Jest to najszybsza forma realizacji zamówienia.

- Płatność PayPal
Towar wysyłamy po wpłynięciu środków na nasze konto PayPal.

7. Wysyłka towaru

Towar dostarczany jest przez firmę kurierską DPD, FedEx lub za pośrednictwem Paczkomatów InPost.
Koszt wysyłki zamawianych towarów jest widoczny w koszyku i uzależniony od wybranej formy płatności i sposobu dostawy.
Zamówiony towar zostanie wysłany na adres podany jako adres dostawy.

Uwaga:
Przy wysyłce zamówienia firmą kurierską lub poprzez paczkomaty InPost niezbędny jest polski numer telefonu
Bardzo prosimy o odpowiednie wypełnienie formularza zamówienia.

8. Anulowanie zamówienia

Anulowanie zamówienia możliwe jest tylko wówczas, gdy nie zostało ono jeszcze zrealizowane.
W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą telefonicznie lub poprzez e-mail.
Nie możemy anulować zamówienia, które zostało już wysłane.

9. Reklamacje

W przypadku otrzymania towaru posiadającego wady techniczne prosimy o kontakt w celu uzgodnienia sposobu złożenia reklamacji.
E-mail: sklep@fmkparts.pl
Telefon: +48 603083929

Uwaga: nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem!

10. Zwrot towaru

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia lub formularza przed jego upływem. Formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres: sklep@fmkparts.pl

Uwaga: nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem!

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną.

3. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez sklep lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze sklepem. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, sklep informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

4. Zwracany towar musi być kompletny, nie używany i oryginalnie zapakowany (tak jak został dostarczony do konsumenta).

5. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a także dokumentem sprzedaży oraz informacją o numerze konta na jaki należy przelać zwracane pieniądze. Termin zostaje zachowany, jeżeli konsument odeśle towary przed wygaśnięciem okresu 14 dni kalendarzowych.

6. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesłać na nasz adres. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz wartości najtańszej, standardowej przesyłki towaru przesłanego do Klienta, o ile koszt przesyłki został poniesiony przez Klienta. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

8. Sklep nie ponosi kosztów zwrotu towarów.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana lub spersonalizowana według specyfikacji konsumenta (np. łańcuch napędowy o długości 50 ogniw)

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić (np. oleje, smary, płyny)

10. Powyższe uprawnienia nie przysługują Klientowi niemającemu statusu konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego. W takim przypadku zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

11. Ochrona danych osobowych

W związku z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej rozporządzeniem informujemy, że Administratorem podanych przez Pastwa danych osobowych jest firma:

FMKPARTS Filip Maroszek
Ul. Akacjowa 2/2/5
57-402 Nowa Ruda
NIP: 8851639901, REGON: 380297882

Dane osobowe, przetwarzane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, będą przetwarzane nie dłużej niż do upływu terminu po którym przedawniają się ewentualne roszczenia związane z zawartą umową, chyba, że z przepisów prawa będzie wynikać dłuższy okres. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umownym, a ich brak uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy. W tym przypadku nie jest wymagana Pani/Pana zgoda a przetwarzanie danych osobowych gdyż zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy". W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody lub do czasu ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Podanie danych jak i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednak ich brak uniemożliwia otrzymywanie komunikacji marketingowej.

Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu chęci wycofania udzielonej zgody lub skorzystania z innych uprawień należy skontaktować się z Administratorem

FMKPARTS Filip Maroszek
Ul. Akacjowa 2/2/5
57-402 Nowa Ruda

Tel: +48 603083929
E-mail: sklep@fmkparts.pl


Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pani/Pana wpływające, w tym do profilowania.

12. Właścicielem sklepu FMKPARTS.PL jest firma:

FMKPARTS Filip Maroszek
Ul. Akacjowa 2/2/5
57-402 Nowa Ruda

Tel: +48 603083929
E-mail: sklep@fmkparts.pl

Dla płatności realizowanych w Złotych Polskich
mBank
42 1140 2004 0000 3602 7767 296813. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia stanowi akceptację niniejszego regulaminu.

2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie internetowej fmkparts.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej stronie internetowej sklepu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018r.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl